Zveřejněno : 18 října, 2023

Podrobný průvodce montáži lešení Layher Blitz

Sestavení lešení Layher Blitz je proces, který vyžaduje důkladnou pozornost a dodržování bezpečnostních protokolů. Následující pokyny jsou navrženy tak, aby poskytly jasné a strukturované kroky pro efektivní a bezpečné sestavení tohoto typu lešení.

  1. Příprava a kontrola materiálu: Před zahájením montáže se ujistěte, že všechny komponenty lešení jsou přítomny, v dobrém stavu a jsou to originální díly Layher. Poškozené nebo neoriginální díly mohou ohrozit stabilitu a bezpečnost konstrukce.
  2. Základ: Položte základové desky na rovnoměrně rozložené základy, které jsou schopny unést váhu lešení a předpokládané zatížení. Použijte rovné podložky pro nerovné povrchy a zajistěte, aby byly základové desky plně v kontaktu s povrchem a zabezpečeny proti posunutí.
  3. Montáž rámu: Začněte sestavováním od nejvyššího bodu pracovní plochy. Rámy spojte pomocí spojovacích kolíků umístěných na horní části rámu. Ujistěte se, že každý rám je zajištěn a stabilní před přidáním dalšího.
  4. Diagonální závěsy: Diagonální závěsy jsou nezbytné pro zajištění strukturální integrity a stability lešení. Musí být instalovány v souladu s pokyny výrobce a v příslušných úhlech.
  5. Pracovní podlahy: Podlahy musí být umístěne vodorovně a zajištěny proti nechtěnému zvednutí. Všechny plošiny by měly být pevně umístěny a bezpečné pro pohyb pracovníků.
  6. Boční ochrana: Instalujte ochranné prvky, jako jsou zábradlí a prkna, aby se zabránilo pádu materiálu nebo osob z výšek. Boční ochrana by měla být instalována na všech stranách lešení, kde existuje riziko pádu.
  7. Žěbříky a schodiště: Zajistěte bezpečné a stabilní přístupové cesty, jako jsou žebříky nebo schodiště, pro přístup na vyšší úrovně lešení. Všechny žebříky a schody by měly být pevně připojeny k lešení a volné od překážek.
  8. Kontrola a údržba: Po dokončení montáže a pravidelně během používání lešení proveďte důkladné kontroly, abyste se ujistili, že všechny komponenty jsou stále pevně připojeny a v dobrém stavu. Jakékoli poškozené nebo oslabené části je třeba okamžitě nahradit.
  9. Bezpečnostní protokoly: Dodržujte všechny místní a národní bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách a používání lešení. To zahrnuje používání osobní ochranné výstroje (OOP), jako jsou helmy, bezpečnostní pásy a ochranné sítě, kde je to vhodné.
  10. Demontáž: Při demontáži postupujte opačně než při montáži, odstraňujte komponenty s nejvyšší opatrností a vždy zajišťujte, že žádný pracovník není pod částí lešení, která je právě odstraňována.

Pamatujte, že bezpečnost by měla být vždy prioritou při práci s lešením Layher Blitz. Dodržování těchto pokynů zajistí nejen bezpečnost pracovníků, ale také dlouhodobou trvanlivost a spolehlivost vašeho lešení.

Autor: Pujčovna lešení s.r.o. 
crossmenu
Call Now Button