Fascinující historie vývoje lešení: Od pravěku po moderní konstrukce

Lešení, ačkoli se může zdát jako obyčejná součást každodenního stavebního prostředí, má bohatou a fascinující historii, která sahá tisíce let zpět. Tato zdánlivě prostá konstrukce hrála klíčovou roli v některých z nejvýznamnějších stavebních počinů lidstva a stala se nezbytnou součástí jak historických, tak moderních stavebních projektů.

Původ a Historické Použití Lešení

Lešení, jak ho známe dnes, má své kořeny v Severní Africe a Číně. Zajímavé je, že původní lešení nebylo vyrobeno z kovu, ale z bambusu, což byl oblíbený materiál v dávných dobách. Tato primitivní lešení byla používána nejen pro komerční a rezidenční stavby, ale také pro dočasné konstrukce, jako jsou přístřešky pro kantonské operní představení a festival Yu Lan Ghost v Číně.

Dokonce i ve starověkém Řecku byly nalezeny důkazy o používání lešení. Jedná se o kylix (vinný pohár) z 5. století, který obsahuje zobrazení lešení podporujícího válečníka. To naznačuje, že lešení mohlo být používáno i během bitev. Další fascinující důkazy o používání lešení byly nalezeny v paleolitických jeskynních malbách v Lascaux, kde se předpokládá, že lešení bylo použito k malování 17 000 let starého stropu. Dokonce i starověcí Egypťané pravděpodobně používali lešení při stavbě Velkých pyramid.

Přechod k Kovovému Lešení

Ačkoli bambus a dřevo byly po staletí hlavními materiály pro lešení, 20. století přineslo revoluci v podobě kovového lešení. Dřevo, zejména bambus, bylo do té doby jediným známým materiálem. Avšak s rostoucím využíváním lešení začala nabídka dřeva klesat, což vedlo k hledání a nakonec k objevu alternativního materiálu pro konstrukci lešení.

V roce 1935 přišel W.A. de Vigier s návrhem na nastavitelnou oporu vyrobenou ze oceli, která později přispěla k světu lešení a zásadně ji proměnila. Tato opora pomohla při nastavování falešných prací, bednění a zákopových plátů. Daniel Palmer Jones je považován otcem moderního lešení díky svému patentovanému vynálezu nazvanému 'Scaffixer', který jeho společnosti vysloužil povolení k rekonstrukci historického Buckinghamského paláce.

Michelangelo: Mistr Lešení

Michelangelo, známý jako jeden z největších umělců všech dob, je také považován za nejlepšího návrháře lešení v historii lidstva. Když byl pověřen vytvořením fresky na stropě Sixtinské kaple, navrhl unikátní lešení, které mu umožnilo pracovat na tomto masivním projektu. Historici uvádějí, že Michelangelo byl zpočátku váhavý přijmout tento projekt, tvrdíc, že je sochař, nikoli malíř. Nicméně, papež Julius II. ho přesvědčil, aby práci přijal.

Práce byla obrovská; Michelangelo musel ležet na zádech na lešení a malovat bez přestávky. Výsledkem bylo mistrovské dílo, které dnes známe. Zajímavostí je, že během prací papež Julius často lezl na lešení, aby dozoroval postup, přičemž Michelangelo mu nabídl ruku, aby mu pomohl vylézt.

Závěr

Lešení, které se na první pohled může jevit jako jednoduchá konstrukce, vlastně skrývá rozsáhlou historii a hrálo zásadní roli v mnoha významných událostech lidské civilizace. Od výstavby staroegyptských pyramid až po restaurování Sixtinské kaple, lešení bylo a je neodmyslitelným prvkem ve světě stavitelství. Jeho postupný přechod od bambusových až po moderní kovové systémy ilustruje adaptabilitu lešení na proměnlivé požadavky lidstva napříč historií.

Zdroje:

Inovace v Lešenářství: Bambus jako Revoluční Materiál pro Moderní Stavby

Stavební průmysl je svědkem fascinujících změn, nejen v používaných technologiích, ale i v materiálech, které se stávají součástí jeho každodenního života. Jedním z nejzajímavějších vývojů, který si získává pozornost odborníků z celého světa, je použití bambusu jako hlavního materiálu pro stavbu lešení. Tento článek se zaměřuje na různé aspekty použití bambusu v lešenářství, včetně metod spojování, lokalit, kde se tento přístup využívá, a typů staveb, které z bambusového lešení těží.

Unikátní Vlastnosti Bambusu

Bambus, rychle rostoucí rostlina známá svou odolností a flexibilitou, se stal populárním materiálem ve stavebnictví, zejména v oblasti lešení. Jeho vysoká pevnost v tahu, lehkost, ekologičnost a obnovitelnost jsou klíčovými faktory, které přispívají k jeho rostoucí popularitě v této niši.

Metody Spojování Bambusového Lešení

Spojování bambusových tyčí vyžaduje specifické techniky, které se liší od tradičních metod používaných u kovových nebo dřevěných konstrukcí. Nejběžnějšími technikami jsou:

 1. Vázání provazy: Tato tradiční metoda, používaná převážně v asijských zemích, vyžaduje zručnost a znalost specifických uzlů, které zajistí pevnost a stabilitu konstrukce.
 2. Kovové svorky a spojky: Pro modernější aplikace a větší nosnost se často používají speciálně navržené kovové svorky a spojky, které umožňují rychlejší montáž a demontáž.
 3. Dřevěné kolíky nebo bambusové kolíky: Tato metoda spočívá ve vytváření otvorů v bambusových tyčích, do kterých se vkládají kolíky pro pevné spojení.

Lokality Využívající Bambusové Lešení

Ačkoli bambusové lešení má dlouhou historii v mnoha asijských zemích, jako je Čína, Indie, Indonésie a Filipíny, kde je bambus hojně dostupný a je součástí místní stavební kultury, jeho použití se postupně rozšiřuje i do jiných částí světa. V Evropě byl bambus použit v několika inovativních projektech, například v "Bamboo Pavilion" ve Španělsku, což dokazuje jeho rostoucí přijetí na západě. Další informace o tomto projektu a jeho konstrukci lze nalézt v studii případu Bamboo Pavilion.

Typy Staveb Využívající Bambusové Lešení

Bambusové lešení lze úspěšně použít v široké škále stavebních projektů, včetně, ale nejen:

 1. Rezidenční stavby: Díky své flexibilitě a pevnosti je bambus ideální pro lešení v oblasti bytové výstavby.
 2. Komerční budovy: Velké projekty, jako jsou kancelářské budovy nebo obchodní centra, také využívají bambusové lešení pro jeho nosnost a snadnou manipulaci.
 3. Kulturní a historické památky: Bambus se často používá při renovacích, kde je důležitá lehkost materiálu a minimální dopad na existující struktury.
 4. Mosty a přechody: Speciální projekty, jako jsou dočasné mosty nebo přechody, mohou těžit z rychlé montáže a demontáže, kterou bambusové lešení umožňuje.

Závěr

Bambusové lešení představuje inovativní řešení, které nabízí řadu výhod, od udržitelnosti po vysokou nosnost. Jeho univerzálnost a široká škála aplikací ukazují, že bambus má potenciál stát se klíčovým materiálem ve stavebnictví 21. století, zejména v asijských zemích, kde je jeho použití stále více považováno za trend. Pro stavební firmy hledající konkurenční výhodu nebo způsoby, jak zlepšit své udržitelné postupy, by mohl být bambus cestou vpřed.

10 důvodů, proč je pronájem lešení výhodnější než nákup vlastního lešení

V dnešním rychle se vyvíjejícím stavebním průmyslu se firmy neustále snaží najít způsoby, jak optimalizovat operace, snížit náklady a zároveň dodržovat nejpřísnější bezpečnostní standardy. Jednou z klíčových oblastí, která vyžaduje zvláštní pozornost, je management lešení. Zde je deset důvodů, proč je pronájem lešení často mnohem výhodnější než jeho nákup.

 1. Snížení počátečních nákladů: Nákup lešení vyžaduje významnou počáteční investici, zatímco pronájem nabízí možnost platit pouze za dobu, kdy je lešení skutečně potřeba.
 2. Žádné náklady na skladování: Vlastnictví lešení vyžaduje také prostor pro jeho skladování. Pronájem eliminuje tyto náklady tím, že zodpovědnost za skladování leží na poskytovateli služeb.
 3. Údržba a inspekce: Pronajímatelé lešení se starají o údržbu a inspekce, což zajišťuje, že produkt je v bezpečném stavu a v souladu s regulacemi.
 4. Flexibilita: Pronájem lešení umožňuje stavebním firmám flexibilně reagovat na měnící se požadavky projektu bez nutnosti investovat do dalšího vybavení.
 5. Přístup k modernímu vybavení: Pronajímatelé často nabízejí nejnovější a nejbezpečnější lešení, což může být finančně náročné při nákupu.
 6. Odborné poradenství a podpora: Pronájem často zahrnuje přístup k odbornému poradenství a technické podpoře, což je obzvláště užitečné při řešení složitých projektů.
 7. Žádné dlouhodobé závazky: Pronájem eliminuje potřebu dlouhodobých finančních závazků spojených s vlastnictvím, což umožňuje firmám lépe spravovat cash flow.
 8. Snížení nákladů na dopravu: Většina poskytovatelů pronájmu lešení nabízí také dopravu, což snižuje logistické náklady a komplikace.
 9. Environmentální udržitelnost: Pronájem lešení je ekologičtější volbou, protože podporuje recyklaci a opětovné použití materiálů, což snižuje ekologickou stopu.
 10. Komplexní služby: Mnoho poskytovatelů pronájmu lešení nabízí komplexní balíčky, včetně montáže a demontáže, což šetří čas a zdroje.

Vzhledem k těmto výhodám se pronájem lešení jeví jako efektivní řešení pro stavební firmy, které hledají flexibilitu, snížení nákladů a přístup k odborným službám. V dnešním konkurenčním prostředí může být tato volba klíčová pro úspěch mnoha stavebních projektů.

Call Now Button